hao32的个人日志

发现一封超NB的辞职信

辞职信
本人考虑再三,决定就此辞去,另就他路,期于准许。余在公司一载,赖诸位相携,诸事顺遂,感激不尽,即今从辞,亦不敢忘;另如其余共事者平时虽言不多,交面不繁,然亦长者,体恤良多。及诸位同事,不小余智陋,面提耳输,工作、生活多做指点,受益实多,在此无以复言,唯多做感谢,徒表我心。今辞去,可为原因者三。有言道,父母在,不远游,期或近之,此其一也;困守一岗,虽智不逮,未能尽善,然疲乏之心满矣,窃或离之,亦不可得,心灰之,此为其二;劳苦一载,东奔西顾,未曾少安,绩或无表,无功亦苦,薪给僵持,无期奈何,是者三。书不尽言,无叙也。辞不达意,乃望纳言。

淤零捌年捌月末

1 评论

  1. 我来了。最近可好?

发表回复